ภาพกิจกรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์

การประกวดการจัดพานดอกไม้และพานธูปเทียนประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประกวดการจัดพานดอกไม้และพานธูปเทียนประจำปีการศึกษา 2561 ในการนี้ ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้แมด้วยคณะผู้บริหารได้เดินเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดพาน และการตัดสินให้คะแนน ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยผลการการกวดดังนี้

ระดับชั้น ม.1
ประเภทสวยงาม
ชนะเลิศ ม.1/3
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.1/4
รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.1/5
ประเภทความคิดสร้างสรรค์
ชนะเลิศ ม.1/9
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.1/10
รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.1/1

ระดับชั้นม.2
ประเภทสวยงาม
ชนะเลิศ ม.2/5
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.2/2
รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.2/7
ประเภทความคิดสร้างสรรค์
ชนะเลิศ ม.2/1
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.2/10
รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.2/3

ระดับชั้นม.3
ประเภทสวยงาม
ชนะเลิศ ม.3/3
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.3/4
รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.3/1
ประเภทความคิดสร้างสรรค์
ชนะเลิศ ม.3/7
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.3/9
รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.3/2

ระดับชั้นม.4
ประเภทสวยงาม
ชนะเลิศ ม.4/6
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.4/5
รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.4/10
ประเภทความคิดสร้างสรรค์
ชนะเลิศ ม.4/4
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.4/3
รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.4/9

ระดับชั้นม.5
ประเภทสวยงาม
ชนะเลิศ ม.5/11
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.5/6
รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.5/4
ประเภทความคิดสร้างสรรค์
ชนะเลิศ ม.5/9
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.5/7
รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.5/2

ระดับชั้นม.6
ประเภทสวยงาม
ชนะเลิศ ม.6/7
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.6/9
รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.6/8
ประเภทความคิดสร้างสรรค์
ชนะเลิศ ม.6/5
รองชนะเลิศอันดับ 1 ม.6/3
รองชนะเลิศอันดับ 2 ม.6/1

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์
 • IMG 4938

  IMG 4938

 • IMG 4965

  IMG 4965

 • IMG 4965

  IMG 4965

 • IMG 4884

  IMG 4884

 • IMG 4879

  IMG 4879

 • IMG 4888

  IMG 4888

 • IMG 4896

  IMG 4896

 • IMG 4892

  IMG 4892

Random image

Album info

Popular tags