ภาพกิจกรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์

" น้ำเงิน ชมพู " คืนถิ่น ครั้งที่ 3

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมน้ำเงิน ชมพู คืนถิ่น ครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับโรงเรียน และเพื่อแนะแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยนายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีกล่าวปิดกิจกรรมและร่วมถ่ายภาพกับศิษย์เก่าและนักเรียน ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์
 • MG 6461

  MG 6461

 • MG 6464

  MG 6464

 • MG 6463

  MG 6463

 • MG 6471

  MG 6471

 • MG 6467

  MG 6467

 • MG 6472

  MG 6472

 • MG 6477

  MG 6477

 • MG 6481

  MG 6481

Random image

Album info

Popular tags