ภาพกิจกรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์

โครงการติวเสริมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย

งานห้องเรียนพิเศษ กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดโครงการติวเสริมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการห้องเรียนพิเศษ​ (ม.6/1-ม.6/2) ทุกวันเสาร์-อาทิตย์​ ช่วงเวลา 8.30 น. - 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 - วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ​ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์

ภาพ/ข่าว - งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

Random image

Album info

Popular tags