ภาพกิจกรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึการ 2561

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักเรียนและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 และในโอกาสนี้คณะผู้บริหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติตนของนักเรียในการเป็นนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ นอกจากนี้สภานักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์มีการจัดกิจกรรมตามฐาน เพื่อให้นักเรียนสร้างความคุ้นเคยกับสถานที่และเพื่อสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยบรรยากาศของกิจกรรมดำเนินไปอย่างอบอุ่น ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์
 • MG 0959

  MG 0959

 • MG 0803

  MG 0803

 • MG 0777

  MG 0777

 • MG 0806

  MG 0806

 • MG 0779

  MG 0779

 • MG 0792

  MG 0792

 • MG 0811

  MG 0811

 • MG 0817

  MG 0817

Random image

Album info

Popular tags