ภาพกิจกรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์

นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายวีระพนธ์ คำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ มอบโล่รางวัลให้กับ นายกฤรกุล ธนภัทรธุวานนท์ และนายมาวิน พิจารณา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการครั้งที่ 15 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท โดยครูผู้ควบคุมในครั้งนี้คือครูวัชรศักดิ์ แย้งจันทร์ และครูนพดล. สมใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  •  MG 7290

    MG 7290

  • S 22028307

    S 22028307

Random image

Album info

Popular tags