ภาพกิจกรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์

พิธีลงนามความร่วมมือ (M.O.U.) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE และโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์รว่มกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม เกล้าอุตรดิตถ์ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ โรงเรียนพิชัย โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมป์ โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม โรงเรียนดงประคำพิทยาคม และโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ร่วมลงนามความร่วมมือ (M.O.U.) ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE และโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์
 • MG 7427

  MG 7427

 • MG 7397

  MG 7397

 • MG 7400

  MG 7400

 • MG 7401

  MG 7401

 • MG 7411

  MG 7411

 • MG 7416

  MG 7416

 • MG 7422

  MG 7422

 • MG 7426

  MG 7426

Random image

Album info

Popular tags