ภาพกิจกรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ ประจำปี 2561

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วมประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ผลการแข่งขันโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2561 ประเภทชมรม
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ที่รักษามาตรฐานต้นแบบ ในการนี้นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ และนางรุ่งรัตน์วาทหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เดินทางไปให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ และเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 • MG 7666

  MG 7666

 • MG 7645

  MG 7645

 • MG 7672

  MG 7672

 • MG 7670

  MG 7670

 • MG 7675

  MG 7675

 • MG 7652

  MG 7652

 • MG 7482

  MG 7482

 • MG 7509

  MG 7509

Random image

Album info

Popular tags