ภาพกิจกรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์

ขันโตก อ.ต. 2561“กิ๋นตานงานปอย ฮีตฮอยเมืองเหนือ”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอุตรดิตถ์จัดงาน ขันโตก อ.ต. 2561 “กิ๋นตานงานปอย ฮีตฮอยเมืองเหนือ” และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าครัวตาน เพื่อปรับปรุงสวน สมอ. (ค่ายลูกเสือโรงเรียนอุตรดิตถ์) โดยได้รับเกียรติจากนายทวีศักดิ์ จารุชาต คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าครัวตาน และพอ.ประสิษฐ์พงศ์ มูลดี รองผู้อำนวยการ กอรมน. จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีขันโตก กิจกรรมภายในงานมีพิธีฮ้องขัวญ (พิธีเรียกขวัญ) ขบวนเบิกขันโตก และการแสดงความสามารถของนักเรียนทุกระดับชั้น ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์
 • MG 8521

  MG 8521

 • MG 7971

  MG 7971

 • MG 7977

  MG 7977

 • MG 7978

  MG 7978

 • MG 7985

  MG 7985

 • MG 7988

  MG 7988

 • MG 7992

  MG 7992

 • MG 7989

  MG 7989

Random image

Album info

Popular tags