ภาพกิจกรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์

"เปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู" ปีการศึกษา 2560

วันที่ 20 มกราคม 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจจกรรมในการจัดนิทรรศการวิชาการ "เปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู" ประจำปีการศึกษา 2560 "109 ปี โรงเรียนอุตรดิตถ์ก้าวไปด้วยกัน Moving Forward Together" และการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยได้รับเกียรติจากนายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1-9 ในการสอบโครงการ "เพชรท่าเหนือ" 2560 เครือข่ายผู้ปกครอง หัวหน้าระดับชั้น และเดินเยี่ยมชมการจัดงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมของนักเรียน ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์
 • MG 4792

  MG 4792

 • MG 4700

  MG 4700

 • MG 4686

  MG 4686

 • MG 4706

  MG 4706

 • MG 4712

  MG 4712

 • MG 4717

  MG 4717

 • MG 4727

  MG 4727

 • MG 4734

  MG 4734

Random image

Album info

Popular tags