ภาพกิจกรรมโรงเรียนอุตรดิตถ์

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดนิทรรศการต้อนรับ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และดร.สุชน วิเชียรสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ให้เกียรติเยี่ยมชม นิทรรศการนำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ในการประชุมชี้แจงนโยบาย การจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 19 มกราคม 2561 โดยมีนายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ นางรุ่งรัตน์ วาทหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ
 • 1516438903633

  1516438903633

 • 1516438903633

  1516438903633

 • 1516372780726

  1516372780726

 • 1516438786026

  1516438786026

 • 1516438776012

  1516438776012

 • 1516438789850

  1516438789850

 • 1516438792050

  1516438792050

 • 1516438795152

  1516438795152

Random image

Album info

Popular tags